چطوری شکل جذاب بکشیم؟

کشیدن اشکال منحنی یکی از مسائلی هست که خیلی وقت طراحان را میگیرد. و طرح مد نظر درست نمی شود. در این مقاله قرار است به شما یاد بدهیم چگونه این اشکال را بدون زحمت بکشیم. و دیگر وقت خود را برای کشیدن یک شکل هدر ندهیم پس در ادامه مقاله همره من باشید…

 

رنگ چیست ؟

رنگ عنصر هنری است که وقتی نور، با یک جسم برخورد می کند، به چشم منعکس می شود و نور تولید می شود. اما در طراحی هنری، رنگ ویژگی های زیادی دارد که در درجه اول ذهنی هستند. اینها شامل خصوصیاتی مانند هماهنگی است.

وقتی دو یا چند رنگ در کنار هم قرار می گیرند و پاسخ موثر رضایت بخشی ایجاد می کنند.

یک رنگ آبی گرم یا سرد بسته به اینکه به سمت بنفش یا سبز متمایل باشد و قرمز به سمت زرد یا آبی متمایل باشد.

از نظر ذهنی، رنگ یک احساس است. یک واکنش انسانی در برابر رنگی است که بخشی از آن از عصب بینایی ناشی می شود و بخشی از آن از طریق آموزش و قرار گرفتن در معرض رنگ و شاید در بیشترین قسمت، فقط از طریق حواس انسان است .

چه چیزی آن را شکل می دهد؟

اشکال در همه جا وجود دارد و تمام اشیا شکل می گیرند. هنگام نقاشی یا نقاشی، یک شکل از این نقاشی را در دو بعد ایجاد کنید. شما می توانید ارزش را به آن اضافه کنید تا آن را برجسته و سایه، و آن را بیشتر سه بعدی نگاه کنید.

با این حال، تا زمانی که شکل و شکل نداشته باشد، مانند در مجسمه سازی، شکل به طور واقعی سه بعدی نمی شود. به این دلیل است که فرم با یک بعد سوم تعریف شده است: ارتفاع به طول و عرض اضافه شده است. چکیده هنر، واضح ترین مثال استفاده از شکل است: اما عنصر شکل، ارگانیک و هندسی به طور یکسان، برای کارهای هنری بسیار مهم است یا نه.

چه چیزی یک شکل ایجاد می کند؟

در ابتدای آن، یک شکل زمانی ایجاد می شود که یک خط محصور شده باشد: خط خط مرز را تشکیل می دهد و شکل آن شکل است که در آن مرز محدود شده است. خط و شکل دو عنصر در هنر هستند که تقریبا همیشه با یکدیگر استفاده می شوند.

برای مثال، سه خط برای ایجاد یک مثلث استفاده می شود در حالی که چهار خط می تواند مربع را ایجاد کند.

اشکال نیز می تواند توسط هنرمند با استفاده از ارزش، رنگ، یا بافت مشخص شود تا آنها را متفاوت سازد. اشکال ممکن است شامل یک خط برای دستیابی به این باشد، یا شاید نباشد: به عنوان مثال، شکل هایی که با کلاژ ایجاد شده اند توسط لبه های مواد اضافه شده تعریف شده است.

اشکال همیشه به دو بعد محدود می شود: طول و عرض. همچنین دو نوع از اشکال مورد استفاده در هنر وجود دارد: هندسی و آلی.

شکل های هندسی

اشکال هندسی آنهایی هستند که در ریاضیات تعریف شده و دارای نام مشترک هستند. آنها حاشیه یا مرزهای روشن دارند و هنرمندان اغلب از ابزارهایی مانند قطارها و قطبهای استفاده می کنند تا آنها را ایجاد کنند تا از لحاظ ریاضی دقیق باشند. اشکال در این گروه شامل محافل، مربع، مستطیل، مثلث، چند ضلعی و غیره است.

بومها معمولا به شکل مستطیل شکل هستند، به طور ضمنی لبه های روشن و مرزهای نقاشی یا عکس را تعریف می کنند. هنرمندان مانند Reva Urban به طور هدفمند با استفاده از بومهای مستطیلی یا با اضافه کردن قطعاتی که از فریم ها یا سه بعدی خارج می شوند، با افزودن غشاء و پیشانی، به حرکت در می آیند و فراتر از ابعاد یک مستطیل محصور می شوند، اما هنوز هم اشاره به اشکال

هنر انتزاعی هندسی مانند ترکیب پیت ماندریان دوم در قرمز، آبی و زرد (1930) و تئو وان آسببرگ (XI) (1918) جنبش دتیلند در هلند را تأسیس کرد. اریکسون سارا موریس آمریکایی (2001) و کار مایا هاوک هنرمند خیابانی نمونه های جدیدتری از نقاشی هایی از جمله اشکال هندسی هستند.

 

 

?How to draw an attractive shape

Drawing curved shapes is one of the problems that takes a lot of designers time. And the plan is not correct. In this article, we are going to teach you how to draw these shapes effortlessly. …And don’t waste your time drawing a shape anymore, so stay tuned for the rest of the article

?What is color

Color is an artistic element that, when light strikes an object, is reflected to the eye and light is produced. But in art design, color has many features that are primarily mental. These include .features such as coordination

.When two or more colors are put together to create a satisfying effective response

.A warm or cool blue depending on whether it is purple or green and red is yellow or blue

Mentally, color is a feeling. It is a human reaction to color, part of which comes from the optic nerve, and part of which is through education and exposure to color, and perhaps for the most .part, only through the human senses

?What shapes it

Shapes are everywhere and all objects are formed. When painting or painting, create a shape of this painting in two dimensions. You can add value to it to make it stand out and shade, and .make it look more three-dimensional

However, as long as it does not have a shape, as in sculpture, the shape does not actually become three-dimensional. This is because form is defined by a third dimension: height is added to length and width. Abstract Art is the clearest example of the use of form: but whether the element of form, organic and geometric alike, is very important for works of art

?What creates a shape

At the beginning, a shape is created when a line is enclosed: the line forms the boundary line, and the shape is the shape in which the boundary is bounded. Line and shape are two elements in art that are almost always used together

For example, three lines are used to create a triangle while four lines can create a square

Shapes can also be identified by the artist using value, color, or texture to differentiate them. Shapes may or may not contain a line to achieve this: for example, collage-shaped shapes are defined by the edges of the added material

Shapes are always limited to two dimensions: length and width. There are also two types of shapes used in art: geometric and organic

Geometric shapes

Geometric shapes are those that are defined in mathematics and have a common name. They have clear margins or borders, and artists often use tools such as trains and poles to create them to be mathematically accurate. Shapes in this group include circles, squares, rectangles, triangles, polygons, and so on

Canvases are usually rectangular in shape, implicitly defining bright edges and borders of a painting or photograph. Artists like Reva Urban move purposefully using rectangular canvases or by adding pieces that come out of frames or 3D, adding membranes and foreheads and enclosing beyond the dimensions of a rectangle, but Still pointing to bugs

Abstract geometric art such as the combination of Pete Mandrian II in red, blue and yellow (1930) and Theo van Asbberg (XI) (1918) founded the Dietland movement in the Netherlands. American Ericsson Sarah Morris (2001) and street artist Maya Hawk are newer examples of paintings, including geometric shapes

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این محتوا

شکل های جذاب بکش!

محبوب ترین مطالب