جلوگیری از حمله بروت فورس به سایت

هر از گاهی هکرها ممکن است با حدس زدن گذرواژه سرپرست شما به سایت وردپرس شما نفوذ کنند.به طور پیش فرض ، وردپرس به کاربران اجازه می دهد تا هر زمان که بخواهند رمزهای عبور مختلف را امتحان کنند. این حمله به عنوان حمله بی رحم نیز شناخته می شود.