تیم کلارو از کی تشکیل شد؟

تیم کلارو فعالیت خود را از سال 97 شروع کرده، بعد از یک شکست بزرگ
این وب سایت را برپا کرد تا بتواند محصولات اختصاصی خود را به مردم ارائه دهد

بر خلاف تصور دیگران این وب سایت توسط سه جوان مشتاق اداره می شود

اعضا تیم چه کسانی هستند؟

اینستاگرام ما
تلگرام ما