9 قابلیت پنهان گوگل

9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
بر هیچکسی پوشیده نیست که گوگل از برترین جستجوگر های این دنیای بزرگه و همیشه از گزینه های اصلی برای جستجوکردن به شمار میاد.گوگل علاوه بر مشخصاتی که عموم از اونها استفاده میکنن،ترفند ها و ویژگی های پنهانی داره که ما میخواهیم ۹ تا از اونا رو برای شما روشن کنیم.
آب و هوای شهر های مختلف با گوگل
این یکی از جالب ترین ویژگی های پنهان گوگله.شما با استفاده از این خاصیت میتونید با جستجوی عبارتweather tehran درجه و آب و هوای شهر تهران رو ببینید.
برای صورت کلی باید عبارت زیر رو سرچ کنید:
Weather {نام شهر}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
ماشین حساب گوگلی
کارهای ساده
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
کارهای پیشرفته:
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
گرفتن اطلاعات برای سایت های مختلف
حالت کلی:
info:{آدرس}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
تبدیل پول ها با گوگل
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
تبدیل واحد ها
در حالت کلی:
{واحد دوم} in {واحد اول}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
اطلاعات درباره یک کلمه
define: {کلمه}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
ساعت یک شهر
در حالت کلی:
time {نام شهر}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
دیدن نقشه یک شهر یا کشور
در حالت کلی:
map{آدرس}
9 قابلیت پنهان گوگل که باید بدانید
امتیاز این مطلب از نظر شما
4/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print